Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.